Wywiad gospodarczy i wartość majątku partnera biznesowego – jak odpowiednio wykorzystać informacje

Jak wynika z danych BIG InfoMonitor ponad 90% firm mających problemy z odzyskiwaniem swoich należności na czas, sprawdza kolejnych kontrahentów. Przedsiębiorcy chcą zapewnić sobie współpracę z pewnymi partnerami biznesowymi i ograniczyć utratę środków, materiałów oraz know-how. Dokładne prześwietlenie kontrahenta i ustalenie jego majątku zabezpiecza firmę przed późniejszymi stratami.

 Wywiad gospodarczy – co to takiego?

Wywiad kojarzy się nadal z nielegalnymi praktykami, śledzeniem konkurencji i nieuczciwym pozyskiwaniem danych. Jednak wbrew powszechnej opinii podczas wywiadu gospodarczego w całkowicie uczciwy sposób i bez łamania prawa gromadzi się dane na temat stanu majątkowego, kadrowego i prawnego firmy. „Biały wywiad”, bo tak nazywa się potocznie wywiad gospodarczy, polega na zbieraniu informacji dostępnych w publicznych i niejawnych źródłach zgodnie z praktyką Due Deligence, czyli z należytą starannością. Wywiadownie gospodarcze lub biura detektywistyczne zdobywają dane o istnieniu firmy, jej wypłacalności , powiązań kapitałowo-finansowych, a także ustalają wskaźnik upadłości na kolejne 12 miesięcy. Przeprowadzają analizę przedsiębiorstwa pod kątem finansowym i oceniają ryzyko współpracy z nowym kontrahentem.

Wartość majątku kontrahenta – dlaczego warto ją sprawdzić?

Zgodnie z opinią prezesa Krajowego Rejestru Długów BIG Adama Łąckiego firmy z sektora MŚP, w przeciwieństwie do korporacji ,nie przywiązują wagi do weryfikacji kontrahentów. Mikro i małym przedsiębiorcom zależy przede wszystkim na jak największej sprzedaży. Pomijają więc etap sprawdzenia partnera biznesowego pod kątem finansowym. Jak wynika z raportu „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” na IV kwartał 2015 roku co 5 faktura pozostaje niezapłacona. A średni czas oczekiwania na zapłatę faktury wynosi 3 miesiące i 12 dni (najdłużej na zapłatę czeka branża budowlana – 4 miesiące i 12 dni). Właściciele firm mogą tego uniknąć zlecając prześwietlenie majątku kontrahenta.

Wywiad – czemu służą informacje?

Dzięki danym zgormadzonym nt. majątku partnera biznesowego przedsiębiorca może łatwiej dochodzić swoich roszczeń. Wie, gdzie kontrahent ukrywa swój majątek i zanim dojdzie do niewypłacalności kontrahenta, przedsiębiorca może zabezpieczyć środki na spłatę swojego zobowiązania. Wywiad może posłużyć też jako przewaga konkurencyjna. Informacje o majątku partnera biznesowego, rynkach zbytu czy firmach współpracujących pomagają w wyznaczeniu kierunku, w którym firma powinna iść, żeby rozwijać się lepiej od konkurencji.

Detektyw biznesowy – jak działa?

Biuro detektywistyczne zajmujące się przygotowaniem raportu gospodarczego rozpoczyna swoje działania od sprawdzenia, czy dana firma rzeczywiście istnieje. Detektywi weryfikują prawdziwość danych adresowych, NIP, REGON, właścicieli działalności lub zarządzających spółką. Korzystają przy tym z ogólnie dostępnych informacji w sądach gospodarczych, KRS-ie, Monitorach Gospodarczych, urzędach statystycznych, izbach gospodarczych, ewidencjach działalności gospodarczej. Rejestry państwowe stanowią w 100% pewne źródło informacji, jednak detektywi weryfikują też dane pochodzące z innych materiałów (np. informacji z prasy, mediów społecznościowych, opinii klientów). Żeby je potwierdzić detektyw przeprowadza wizję lokalną, tj. wykonuje zdjęcia obiektów, floty samochodów, nieruchomości oraz sprzętów, rozmawia z właścicielami i pracownikami. Polscy przedsiębiorcy sprawdzają również zagranicznych kontrahentów (głównie z Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii) i zlecają wywiadowniom lub biurom detektywistycznym zweryfikowanie, czy firma istnieje, kto nią zarządza i czy właściciele nie znajdują się na listach sankcyjnych*.

Raport z wywiadu gospodarczego – co zawiera?

Gromadzenie informacji biznesowych o kontrahencie zabiera dużo czasu, bo oprócz samych danych potrzebna jest ich analiza. Detektywi gospodarczy analizują dokumentacje podatkowe, rozliczenia, robią tzw. media research (sprawdzają, co firma zamieszcza w sieci, jakie opinie mają jej właściciele, co piszą na prywatnych profilach), zbierają opinie od klientów i znajomych. Przedstawiają stan finansowy firmy i jej płynność finansową, opinię rynkową oraz rekomendacje innych przedsiębiorców i znajomych. Detektywi przygotowują dokładny raport, w którym oszacowują ryzyko współpracy z potencjalnym partnerem biznesowym. Dzięki takiemu raportowi przedsiębiorca zabezpieczy własne interesy i uniknie ewentualnych strat finansowych i wizerunkowych.

Monitorowanie kontrahentów – czy warto?

Wywiad gospodarczy pomaga przedsiębiorcy wybrać rzetelnych partnerów biznesowych do współpracy. Żeby jednak bezpiecznie prowadzić biznes potrzebny jest stały monitoring kontrahentów i cykliczne potwierdzanie ich płynności finansowej. Zdarza się, że nawet najuczciwszy partner może przejść na stronę wroga, jeśli znajdzie się w sytuacji bez wyjścia. Może też próbować ukryć swój majątek lub podstępem zdobyć poufne informacje. Dlatego monitorowanie kontrahentów powinno być standardową procedurą chroniącą firmę przed oszustwami.

Choć weryfikowanie kontrahentów to dobra praktyka, wielu przedsiębiorcom, którzy nie spotkali się jeszcze z nieuczciwością, wydaje się zbędna. Jednak wywiad gospodarczy, szczególnie w przypadku dużych partnerów biznesowych, przydaje się nie tylko do wykluczenia ewentualnych strat finansowych, ale też do zdobycia przewagi konkurencyjnej.

Sprawdzanie kontrahentów – gdzie to zrobić?

Każdy przedsiębiorca może samodzielnie sprawdzić nowego partnera biznesowego w publicznie dostępnych bazach danych. Kontrahenta prowadzącego własną działalność gospodarczą można bezpłatnie zweryfikować w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). W Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) przedsiębiorca zdobędzie informacje m.in. o spółkach, stowarzyszeniach, organizacjach społecznych i ich zaległościach podatkowych oraz niespłaconych wierzytelnościach. Inne bazy, gdzie można sprawdzić firmy to:

*Lista sankcyjna to spis osób podejrzanych m.in. o przestępstwa gospodarcze, pranie brudnych pieniędzy, wspieranie terroryzmu, cyberprzestępczość).

Dane BIG InfoMonitor z 28 edycji Raportu BIG o zatorach płatniczych

 

M C
M C
Recommended Posts

Skomentuj ten wpis

Skontaktuj się z nami!

lojalnosc-pracownikowprofesjonalny-windykator