Windykacja za granicą? Jak poradzić sobie z zagranicznym dłużnikiem?

Dzięki elektronicznemu systemowi e-CODEX łatwiej niż do tej pory odzyskiwać należności od dłużników z wybranych krajów UE. Wciąż jednak pozostają państwa, w których samodzielne dochodzenie roszczeń wymaga i znajomości języka zagranicznego kontrahenta, i przepisów obowiązujących w jego kraju. Podpowiadamy, jak skutecznie odzyskiwać należności od dłużników z zagranicy.

Dług za granicą i elektroniczne wnioski

Jeśli Twój dłużnik mieszka w Austrii, Grecji, Niemczech lub Włoszech, sam proces odzyskiwania od niego roszczenia będzie przebiegał dość łatwo. Od 2008 roku funkcjonuje tzw. europejski nakaz zapłaty, a od 2009 r. postępowanie w sprawie drobnych roszczeń, których wartość nie przekracza 2 tys. euro (pozew online możesz wysłać na razie tylko do Austrii). Obydwie procedury pozwalają na wypełnienie elektronicznego wniosku i przesłanie go do sądu wybranego kraju (również elektronicznie).  ENZ, czyli europejski nakaz zapłaty dotyczy bezspornych roszczeń pieniężnych w sprawach cywilnych i handlowych, natomiast postępowanie w sprawie drobnych roszczeń – sporów cywilnych i gospodarczych. Dzięki ENZ ogranicza się koszty transgenicznych procesów sądowych, a sam proces odzyskiwania należności przebiega sprawniej i w bardziej uproszczony sposób. Wierzyciel nie musi też jeździć na rozprawy lub zatrudniać prawnika go reprezentującego. Przy ENZ cały proces odbywa się drogą elektroniczną* – powód składa pozew online, sąd analizuje pozew i wydaje decyzję również online. Następnie drogą tradycyjną przesyła dłużnikowi ENZ.

*W przypadku Austrii, Grecji, Niemiec oraz Włoch. Dla spraw z pozostałych państw członkowskich UE formularz o ENZ składa się w polskim sądzie, który to wydaje ENZ. Egzekucją należności zajmuje się organ wykonawczy kraju, w którym mieszka dłużnik.

Windykacja za granicą – kiedy zagraniczny kontrahent przestaje płacić

Choć ENZ i postępowanie w sprawie drobnych roszczeń znacznie ułatwiają odzyskiwanie należności od zagranicznych kontrahentów, zdarzają się i trudne windykacje. Jeśli sprawa wymaga zgromadzenia dowodów i nie można np. załatwić jej przez e-sąd, powinieneś zatrudnić profesjonalnego windykatora. Koszty zagranicznej windykacji będą dość wysokie (konieczność wyjazdu windykatora do kraju dłużnika), ale jeśli dług opiewa na dużą kwotę, warto powalczyć o jego spłatę (można również obciążyć dłużnika kosztami windykacji).

Odzyskiwanie zagranicznych długów – działanie windykatora za granicą

Firmy zajmujące się windykacją zagraniczną działają podobnie jak na terenie kraju. Profesjonalne biura windykacyjne lub detektywistyczne (np. nasze biuro MBDetektywi) mają wiedzę na temat zapisów w umowach, znają przepisy prawne obowiązujące w danym kraju i procedury, które pomagają nakłonić zagranicznego dłużnika do spłaty zadłużenia. Zatrudniając zewnętrznego windykatora, przedsiębiorca nie musi angażować i przebranżawiać własnych pracowników do egzekwowania długu. Nie traci też czasu na zagraniczne wyjazdy i samodzielne poszukiwanie swoich należności.

Dług za granicą i system e-CODEX

e-CODEX to pilotażowy projekt Instytutu Logistyki i Magazynowania polegający na transgenicznej komunikacji z sądami w Europie za pomocą platformy internetowej. Dzięki systemowi polscy przedsiębiorcy mogą złożyć pozew w formie elektronicznej do sądu w Austrii, Grecji, Niemczech i we Włoszech. E-procedura jest szybka i w przeciwieństwie do dochodzenia roszczeń tradycyjną metodą nie wymaga szukania sądu właściwego dla danej sprawy. Przedsiębiorca składa przez internet pozew europejskiego nakazu zapłaty, w którym:

  • określa strony biorące udział w sporze
  • podaje kwotę dochodzonego roszczenia
  • umieszcza informację, jakie dowody może dołączyć do pozwu
  • oświadcza, że podane dane są prawdziwe

Jeśli sąd uzna, że wierzyciel ma prawa do roszczenia, którego dochodzi, wydaje ENZ i dostarcza go dłużnikowi. Ten ma 30 dni na odwołanie się od decyzji sądu i zakwestionowanie wydanego nakazu. Jeśli jednak dłużnik nie zgłosi w tym czasie sprzeciwu, musi zapłacić wszystkie należności.

Odzyskiwanie długów od osób prywatnych za granicą – jak to zrobić

Podobnie jak w przypadku odzyskiwania należności od firmy czy innego podmiotu gospodarczego warto skorzystać z usług profesjonalistów. Odzyskanie wierzytelności od osoby prywatnej jest trudniejsze niż od firmy, z którą podpisałeś stosowne umowy. Najczęściej z osobami prywatnymi nie zawiera się umów, tylko załatwia sprawy „na gębę”. Jeśli sprzedajesz produkty lub świadczysz usługi osobie z zagranicy bez podpisywania umowy, zachowaj korespondencję mejlową i smsową. W razie niewypłacalności posłuży Ci ona w sądzie jako dowód. Do odzyskania należności zatrudnij jednak windykatora (kosztami jego wynajęcia obciążysz dłużnika). Najpierw w polubowny sposób windykator skontaktuje się z dłużnikiem, wysyłając mu przypomnienie o zapłacie. A jeśli to nie poskutkuje, złoży sprawę w odpowiednim sądzie cywilnym.

Kiedy współpraca z zagranicznym kontrahentem przestaje się układać, a płatności za produkty lub usługi przestają regularnie spływać, rozpocznij proces windykowania należności. Im szybciej poinformujesz dłużnika o konieczności zapłaty, tym większa szansa, że odzyskasz swoją wierzytelność.

M C
M C
Recommended Posts

Skomentuj ten wpis

Skontaktuj się z nami!

windykacja-należności