Weryfikacja pracowników przez detektywa. Jak mieć pewność co do lojalności kadry menedżerskiej?

Według Słownika Języka Polskiego PWN „lojalny” to ktoś „uczciwy i rzetelny w stosunkach z ludźmi”. Lojalność kojarzy się przede wszystkim z oddanym przyjacielem lub zaangażowanym pracownikiem wiernym swojemu pracodawcy. Zdobycie lojalnego pracownika to rzecz niełatwa, bo jak podczas 1 rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzić, czy ktoś będzie wobec Ciebie i Twojej firmy uczciwy i rzetelnie wykonywał swoje obowiązki?

Weryfikacja kandydatów do pracy, czyli background screening

Prześwietlanie pracowników, jak inaczej określa się background screening zdobywa coraz większą popularność. Pracodawcy zgłaszają się do agencji detektywistycznych zlecając prześwietlenie potencjalnego pracownika. Chcą wiedzieć, czy rekrutujący do ich firmy kandydat podał prawdziwe informacje o studiach, ukończonych kursach i poprzednich etatach . Ma to znaczenie szczególnie przy zatrudnianiu kadry menedżerskiej. Bo skoro ktoś będzie zarządzał ludźmi i kierował ich pracą, musi być w tym kompetentny. A przede wszystkim oddany swojej pracy, zaangażowany i lojalny wobec Ciebie i Twojej firmy. Badania przeprowadzone przez CareBuilder w 2014 r. pokazują, że prawie 60% kandydatów na pracowników przekłamuje swoje CV. Świadomy przedsiębiorca będzie ufał nowo zatrudnianym osobom, ale dla bezpieczeństwa swojego biznesu wcześniej zleci sprawdzenie ich życiorysu.

Weryfikacja CV – na czym to polega

Pracodawca zatrudniający nowego pracownika zleca agencji detektywistycznej przygotowanie pełnej historii o kandydacie. Detektywi weryfikują dane osobowe starającego się o pracę, jego historię edukacji i zatrudnienia, informacje o kursach i certyfikatach. Sprawdzają, czy kandydat był karany, czy ma jakieś wierzytelności i długi i czy działa w innych firmach, i jakie pełni w nich funkcje. Dzięki background screening pracodawca wyeliminuje nieszczerych pracowników, uniknie późniejszych problemów związanych z karanymi kandydatami i wybierze zaufaną kadrę pracowniczą. A zatrudniony pracownik poddany prześwietleniu będzie wiedział, że najlepiej spełnił oczekiwania zatrudniającego.

Monitoring pracowników, czyli cykliczna weryfikacja pracowników

Cykliczne sprawdzanie pracowników, szczególnie kadry menedżerskiej, może wydawać się brakiem zaufania ze strony pracodawcy. Żeby jednak biznes dobrze działał, pracodawca musi mieć pewność, że jego kadra rzetelnie wykonuje swoje obowiązki, nie prowadzi konkurencyjnych działań i nie przekazuje poza firmę poufnych informacji. Regularnie przeprowadzany monitoring pomaga ochronić przedsiębiorstwo przed nieuczciwymi pracownikami, korupcją i tym samym przed stratami materialnymi. Kiedy dojdzie już do sytuacji kryzysowej, koszty rozwiązania tej sprawy będą wyższe niż koszt działań prewencyjnych. A wśród uczciwych pracowników monitoring nie będzie wzbudzał sprzeciwu, bo nie będą mieli nic do ukrycia.

Monitoring pracownika polega na cyklicznym sprawdzaniu:

  • rejestrów karnych
  • ewentualnego zadłużenia
  • działań prowadzonych w mediach społecznościowych
  • równoległej działalności gospodarczej (czy pracownik taką prowadzi i czy nie jest konkurencyjna względem Twojej firmy)
  • powiązań kapitałowo-osobowych w konkurencyjnych firmach

Lojalność pracowników – jak ją budować

Lojalność w pracy opiera się nie tylko na uczciwości i rzetelności. Lojalny pracownik to też osoba zaangażowana w pracę, wykonująca swoje zadania z pasją i pełnym oddaniem, sprawnie obsługująca klientów i przywiązująca tych klientów do firmy. To pracownik, który pozyskuje lojalnych, czyli wiernych klientów i partnerów dla biznesu. Jednak to od pracodawcy zależy, czy pracownik będzie w stosunku do niego lojalny. Liczy się nie tylko stanowisko, jakie pracownik otrzyma, ale również wysokość wynagrodzenia, możliwości rozwoju, zgrany zespół oraz relacje z szefem czy zarządem. Pracodawca musi zadbać o środowisko pracy sprzyjające pracownikom i jasno określić, czego oczekuje od swoich podwładnych.

Lojalność pracowników – jak ją sprawdzać

Pracodawcy trudno ocenić podczas jednej rozmowy, czy zatrudniany będzie lojalnym pracownikiem. To, że kandydat spędził dużo czasu w jednej firmie, niekoniecznie świadczy o jego lojalności. Powodów długiego zatrudnienia na jednym etacie mogło być wiele jak np. brak perspektyw na inną pracę, obawa przed utratą stanowiska i wynagrodzenia. Agencja detektywistyczna wykona ocenę wiarygodności pracowników i zweryfikuje, czy kandydat rzeczywiście wykazywał się w poprzedniej pracy lojalnością – czy jego praca była wydajna, czy był zaangażowany i czy nie wykorzystywał zasobów z pracy do prywatnych celów (np. samochodu służbowego do rodzinnych podróży). Podczas monitorowania pracowników detektywi sprawdzą też, czy zatrudnieni w godzinach pracy wykonują swoje obowiązki oraz jak radzą sobie np. z obsługą klientów.

Klauzula konkurencyjna – sprawdzian lojalności pracownika

Wielu pracodawców umieszcza w umowie o pracę tzw. klauzulę konkurencyjną. Polega ona na zakazie wykonywania równolegle pracy lub rozpoczęcia działalności gospodarczej, która konkurowałaby z działalnością pracodawcy. Pracownika zobowiązuje się do przestrzegani tej zasady albo tylko w okresie zatrudnienia, albo również w określonym czasie po ustaniu stosunku pracy. Firmy, które decydują się na klauzulę o zakazie konkurencji działają w branżach szczególnie narażonych na ryzyko złamania tajemnicy biznesowej, wystąpienia konfliktu interesów czy nieuczciwej konkurencji.

Szukając lojalnych pracowników i wiarygodnych partnerów biznesowych, warto skorzystać z pomocy agencji detektywistycznej. Specjaliści zbiorą dane o przyszłym pracowniku, przeanalizują je i przedstawią dokładny raport, który ułatwi podjęcie Ci decyzji o zatrudnieniu kandydata. Wnikliwa analiza życiorysu przydaje się szczególnie w przypadku angażowania pracowników na wysokie stanowiska (kadra menedżerska, dyrektorowie).

 

M C
M C
Recommended Posts

Skomentuj ten wpis

Skontaktuj się z nami!

nieuczciwa-konkurencjabiznes-wywiad-gospodarczy