Strategia windykacyjna – poprawne przeprowadzenie windykacji. Jak ją przygotować?

Strategię windykacyjną zaplanuj już wtedy, kiedy rozpoczynasz współpracę z nowym kontrahentem. W biznesie obowiązuje zasada ograniczonego zaufania, dlatego sprawdź swojego partnera biznesowego pod kątem wypłacalności jeszcze przed podpisaniem ważnego kontraktu. Przygotuj się też na ewentualne działania windykacyjne.

Windykacja polubowna

Decydując się na windykację swoich należności, możesz wybrać windykację polubowną lub sądową. Dzięki windykacji polubownej unikasz procesu sądowego i związanych z nim kosztów. Oszczędzasz też czas. Polubowne odzyskiwanie wierzytelności polega na podpisaniu z dłużnikiem umowy o spłacie zobowiązania. Dłużnik zobowiązuje się do uregulowania należności w wyznaczonym terminie bądź do spłaty długu w ratach. Żeby windykacja polubowna była skuteczna, musisz monitorować harmonogram spłat i wcześniej przypominać dłużnikowi o koniecznych należnościach.

Windykacja sądowa

Zanim zdecydujesz się na windykację sądową możesz prowadzić wobec dłużnika tzw. działania miękkie. Jeśli dłużnik ignoruje Twoje wezwania do zapłaty, regularnie opóźnia się z terminem spłaty i unika wyjaśnień, zdecyduj się na windykację sądową. Już sama informacja o złożeniu sprawy do sądu przestraszy dłużnika i nakłoni go do uregulowania należności.

Przygotowanie procesu windykacyjnego  

Pierwszy krok procesu windykacyjnego to ustalenie i zabezpieczenie majątku dłużnika. Poszukiwaniem majątku może zająć się firma windykacyjna, komornik lub nawet agencja detektywistyczna. Kiedy wiesz już, jakie składniki majątkowe należą do Twojego dłużnika, składasz wniosek o ich zabezpieczenie. Dzięki temu uniemożliwiasz dłużnikowi wyprzedanie lub przekazanie majątku osobom trzecim. Kolejny krok windykacji to przekazanie dłużnikowi wezwania do zapłaty z propozycją ugody.

Ugoda z dłużnikiem

Dłużnik dostaje od Ciebie przedprocesowe wezwanie do zapłaty z propozycją ugody, w którym ustalasz, jak dłużnik może Cię spłacić. Wyznaczasz termin spłaty lub ustalasz harmonogram rat. Kiedy dłużnik podpisze wezwanie do zapłaty, zobowiązuje się tym samym do uregulowania swojej należności.

Pozew sądowy

Jeśli dłużnik zignoruje polubowne wezwanie do zapłaty, składasz w sądzie pozew o rozpoczęcie procesu egzekucyjnego. Rozpoczyna się postępowanie sądowe, w którym sąd decyduje o zasadności zobowiązania. Jeśli sąd uzna, że należność jest zasadna, wydaje wyrok z tytułem egzekucyjnym.  

Egzekucja komornicza

Żeby rozpoczęła się egzekucja komornicza, po ogłoszeniu przez sąd tytułu egzekucyjnego, musisz jeszcze złożyć wniosek o klauzulę wykonalności. Tylko po jej nadaniu wyrok jest prawomocny. Komornik rozpoczyna egzekucję komorniczą, kiedy złożysz do niego wniosek o egzekucję. We wniosku opisujesz, z jakich składników majątku komornik ma ściągnąć dług.

Ściąganie długów

Komornik zawiadamia dłużnika o rozpoczęciu czynności egzekucyjnych i zajęciu jego majątku. Jeśli zdecydujesz, że dług ma być egzekwowany z wynagrodzenia dłużnika, komornik zwróci się do pracodawcy dłużnika o przekazanie należnych środków. W przypadku egzekucji z nieruchomości lub ruchomości, komornik wystawi je na licytację i odzyska dla Ciebie wierzytelność.

Kiedy rozpocząć windykację

Zgodnie z polskim prawem dług przedawnia się po 3 latach od powstania należności. Im szybciej zdecydujesz się odzyskać wierzytelność, tym większa szansa, że dłużnik Cię spłaci. Kiedy Twoi kontrahenci opóźniają się z płaceniem zobowiązań, wysyłaj do nich faktury z pieczęcią prewencyjną. Taka pieczęć oznacza, że jeśli kontrahent zignoruje uregulowanie należności, rozpocznie się wobec niego dochodzenie roszczenia na drodze prawnej. Nieterminowym kontrahentom możesz też wysłać informację o ewentualnych kosztach sądowych. Już sama wizja procesu sądowego, skłoni partnera biznesowego do spłacenia wierzytelności.

 

M C
M C
Recommended Posts

Skomentuj ten wpis

Skontaktuj się z nami!

gdzie-szukac-majatku-dluznikarealny-majatek-dluznika