Jak wspomóc działania nieskutecznego komornika? Bezskuteczna egzekucja komornicza w praktyce

Kiedy dłużnik jest niewypłacalny, a postępowanie egzekucyjne zostaje umorzone z powodu bezskuteczności, wydaje się, że należności wierzyciela zostaną niezaspokojone. Z chwilą zaprzestania działań komorniczych dług jednak nie znika. Dłużnik prędzej czy później będzie musiał zapłacić kwotę zasądzoną przez sąd. Jak radzić sobie z bezskuteczną egzekucją komorniczą i odzyskać swoje należności.

Nieskuteczna egzekucja komornicza

Kiedy firma nie ma własnego działu windykacji, sprawę odzyskania należności kieruje do wybranej przez siebie kancelarii komorniczej, najczęściej blisko miejsca zamieszkania dłużnika (ogranicza to np. koszty dojazdu komornika do dłużnika). W takim przypadku zdarza się jednak, że egzekucja należności się przedłuża. Komornik, który zna dłużnika, działa na jego korzyść i tak kieruje spłatą należności, żeby była jak najmniej obciążająca dla dłużnika. Dlatego jeśli komornik twierdzi, że egzekucja należności nie jest możliwa, wierzyciel powinien skontrolować jego pracę i zlecić sprawdzenie dłużnika zewnętrznej firmie.

Wybór rzetelnej kancelarii komorniczej

Na podstawie Ustawy o Komornikach Sądowych i Egzekucji wierzyciel może wybrać dowolnego komornika działającego na terenie Polski (jeśli egzekucja nie jest prowadzona z nieruchomości). Przed wybraniem kancelarii warto zasięgnąć o niej opinii i dowiedzieć się, jacy komornicy w niej pracują. Zdarza się, że wierzyciel nie odzyskuje swoich należności, bo ma miejsce nieprzekazywanie przez komornika zaliczek, które otrzymuje od dłużnika.

Majątek niewypłacalnego dłużnika i działania agencji detektywistycznej

Jeśli postępowanie zostało umorzone oznacza to, że dłużnik nie posiada aktualnie majątku, którym może zaspokoić wierzytelność. Nie oznacza to jednak, że dłużnik w rzeczywistości nie ma środków do spłacenia swojego długu. Wielu dłużników ukrywa swój majątek, żeby uniknąć uregulowania należności. Profesjonalna agencja detektywistyczna wspomoże pracę komornika i pomoże ustalić faktyczne dochody dłużnika i jego stan posiadania. Majątek ukryty w firmie w postaci nieruchomości, własnego oprogramowania, artykułów i blogów, które zarabiają na reklamach zostanie znaleziony przez agencję i przedstawiony w specjalnym raporcie. Wierzyciel znając faktyczny stan majątkowy dłużnika, będzie mógł stale zlecać czynności komornikowi, żeby ten odzyskał dług.

Wniosek o wyjawienie majątku

Jednym ze sposobów na poznanie majątku dłużnika jest złożenie w sądzie wniosku o wyjawienie majątku. Dłużnik musi w takiej sytuacji podać w sądzie wszystkie składniki majątkowe będące jego własnością. Żeby wyjawienie majątku mogło się odbyć, wierzyciel musi wykazać, że stan posiadania dłużnika nie wskazuje, że wierzytelność zostanie zaspokojona lub że na skutek egzekucji, wierzytelność nie została w pełni zaspokojona. Choć zdarza się, że dłużnik nawet przed sądem nie wyjawi całego swojego majątku i tak zostanie wpisany do KRS Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Ukrywanie majątku i wpis do bazy dłużników

Zdarza się, że niewypłacalny dłużnik nie spłaca należności, a mimo to prowadzi działalność gospodarczą, z której czerpie korzyści. Dłużnik tak ukrywa swoje dochody, żeby komornik umorzył egzekucję z powodu bezskuteczności odzyskania długu. Kiedy dłużnik ma środki na zaspokojenie wierzyciela, a tego nie robi, wierzyciel może utrudnić mu prowadzenie firmy. Wystarczy, że zgłosi dłużnika do rejestru dłużników i złoży wniosek o zakaz prowadzenia przez dłużnika działalności gospodarczej.

Sprzedaż wierzytelności

Co do zasady, od wydania przez sąd tytułu wykonawczego dotyczącego spłaty wierzytelności, wierzyciel ma 10 lat na dochodzenie swoich roszczeń. Jeśli komornik umorzy egzekucję, wierzyciel może po raz kolejny złożyć wniosek o przeprowadzenie kolejnej egzekucji. Wierzyciel powinien składać wniosek o egzekucję do komornika co 3 lata, bo po 3 latach od wydania tytułu wykonawczego przedawniają się odsetki od należności. Kiedy jednak mimo starań wierzyciela i komornika wierzytelności nie daje się odzyskać, można sprzedać ją zewnętrznej firmie zajmującej się odzyskiwaniem długów. Zakupu wierzytelności może dokonać firma prowadząca giełdę wierzytelności, firma windykacyjna, a nawet agencja detektywistyczna.  

Proces odzyskiwania długu potrafi ciągnąć się latami. Jeśli wierzytelność jest stosunkowo niska, warto zastanowić się nad zakończeniem egzekucji i zaksięgowaniem nieodzyskanej wierzytelności jako kosztu uzyskania przychodu.

 

 

M C
M C
Recommended Posts

Skomentuj ten wpis

Skontaktuj się z nami!

wiarygodnosc_kontrahentaobserwacja-detektywistyczna