Jak skutecznie wyegzekwować dług? Realny majątek a ruchomości i nieruchomości dłużnika

Odzyskiwanie długu to nieprzyjemny proces i dla dłużnika, i dla wierzyciela. Dłużnicy często znajdują sprytne metody pozbywania się swojego majątku. Utrudniają znalezienie go przez wierzyciela. Ale wierzyciele też poszukują coraz to skuteczniejszych metod na odzyskanie swoich pieniędzy i wykrycie oszustwa. Jak wyegzekwować dług i gdzie szukać majątku dłużnika.

Egzekucja długu – jak dłużnicy przed nią uciekają

Zanim rozpoczniesz współpracę z nowym kontrahentem, sprawdź jego wiarygodność i … majątek. Jeśli kontrahent okaże się nieuczciwy, będziesz wiedział, z jakich środków rozpocząć egzekucję. Kiedy dłużnik obawia się windykacji lub dostaje wezwanie sądowe do zapłacenia długu, wyzbywa się majątku. Utrudnia wierzycielowi odzyskanie należności. Jednak jego zobowiązanie nadal pozostaje do zapłacenia.

Realny majątek dłużnika – gdzie go szukać

Majątek dłużników stanowią nieruchomości, ruchomości zakupione na firmę, takie jak samochody, maszyny, telefony. Jeśli egzekucja długu okaże się niemożliwa z wynagrodzenia dłużnika, sięgnąć trzeba po jego dobra nabyte. W przypadku firmy powszechna praktyka to egzekucja długu z nieruchomości lub ruchomości firmy. Jednak przedsiębiorczy dłużnicy potrafią skutecznie ukryć swój majątek, nawet przed dobrze przygotowanym komornikiem.

Ukrywanie majątku – do jakich metod uciekają się dłużnicy

Jeśli dłużnikiem jest osoba prywatna, najczęściej z chwilą wydania przez sąd tytułu wykonawczego, oficjalnie traci pracę lub dostaje mniejszą pensję i przekazuje cały swój majątek rodzinie. Dłużnik umawia się z szefem, żeby wypłacał mu na konto tylko minimalne wynagrodzenie. W takim przypadku komornik nie może ściągnąć należności (komornik ściąga tylko nadwyżkę płacy minimalnej). Dłużnik dostaje na konto minimalne wynagrodzenie, a na czarno resztę tego, co zarabiał wcześniej. Drugi sposób na ukrycie majątku to przepisanie nieruchomości i całego majątku na rodzinę. Dłużnik przestaje mieć nieruchomości i tym samym nie ma z czego zaspokoić wierzyciela. Obciążenie majątku innymi zobowiązaniami to kolejny sposób na odstraszenie komornika. Jeśli mieszkanie jest obciążane hipoteką, to pierwszym wierzycielem, który odzyska pieniądze, będzie bank. Zwykły wierzyciel nie ma w takim przypadku dużych szans na wygraną.

Biznesowy przekręt – jak przedsiębiorcy ukrywają majątek

Majątek osoby prywatnej prędzej czy później się znajdzie, bo albo w końcu taka osoba się gdzieś zatrudni, albo zacznie dostawać emeryturę. Trudniej wygląda sprawa odzyskiwania wierzytelności od firm. Sprytni przedsiębiorcy unikający spłaty długu, zmieniają formę swojej działalności. Utworzenie spółki i „posadzenie” w niej kogoś z rodziny, daje możliwość zachowania majątku firmy. Wystarczy, że właściciel dotychczasowej firmy zostanie w spółce prokurentem i będzie zarabiał płacę minimalną. Komornik nie może nic z tym zrobić. Przedsiębiorcy zakładają też równoległe spółki, do których transferują pieniądze ze spółki z wierzytelnościami. Jeśli firma dysponuje nieruchomościami, wynajmuje je na długie okresy, np. 25 lat podmiotom kontrolowanym nieoficjalnie.

Odzyskiwanie wierzytelności – jak sobie poradzić

Kiedy dłużnik ukrywa majątek i wierzyciel nie może oczekiwać zaspokojenia swojego roszczenia oraz spłaty zaległości w fakturach VAT, korzysta z instytucji skargi pauliańskiej. Skarga służy ochronie wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika. Wierzyciel może ją wnieść do 5 lat od powstania zobowiązania. Skargę pauliańską wierzyciel składa wobec osoby trzeciej, której dłużnik przekazał swój majątek. Dzięki skardze czynności prawne wykonane przez dłużnika, takie jak darowizna nieruchomości, przekazanie lub sprzedaż maszyn znajomemu, przepisanie majątku firmy na rodzinę tracą wobec wierzyciela swoją moc. Wierzyciel może więc wyegzekwować dług z nieruchomości przekazanej jednemu z członków rodziny.

Ściąganie długów – w czym pomoże biuro detektywistyczne

Biuro detektywistyczne to najczęściej ostatnia deska ratunku dla wierzyciela. Kiedy sąd wyda już tytuł wykonalności i komornik rozpocznie swoje działania, może się okazać, że egzekucja długu jest bezskuteczna. Wtedy agencja detektywistyczna pomoże zebrać dowody potrzebne do złożenia skargi pauliańskiej. Dzięki informacjom zgromadzonym przez biuro wierzyciel unieważnia czynności prawne dłużnika i udowadnia, dlaczego składa skargę.

Odzyskiwanie wierzytelności od przedsiębiorców

Dłużnicy biznesowi radzą sobie lepiej z ukrywaniem swojego majątku niż osoby prywatne. Przy robieniu interesów powstają wierzytelności opiewające na duże kwoty, a nierzetelni przedsiębiorcy próbują uciec przed koniecznością spłaty swoich zobowiązań. Zdarza się również i tak, że przedsiębiorca jest zarówno poszkodowanym, jak i sprawcą. Firma podpisuje kontrakt z dużym przedsiębiorstwem na dostarczenie określonego sprzętu. Sama nie ma jednak mocy przerobowych, żeby wykonać zlecenie, dlatego zatrudnia podwykonawcę. Usługa odbywa się bezgotówkowo – firmy podpisują między sobą umowę o wykonaniu i dostarczeniu usług i zapłacie po dostarczeniu sprzętu. Okazuje się jednak, że firma zamawiająca towar nagle znika z towarem, za który nie płaci. Zleceniobiorca nie może odzyskać swojej należności i nie płaci też podwykonawcy. Podwykonawca próbuje dojść swoich roszczeń, jednak jego zleceniodawca rozwiązuje swoją firmę lub zamienia ją w spółkę, w której jest tylko figurantem. Odzyskanie takiej wierzytelności jest prawie niemożliwe.

M C
M C
Recommended Posts

Skomentuj ten wpis

Skontaktuj się z nami!

strategia-windykacyjna10-pytan-o-rozwod