Detektywi dla biznesu. Wywiad gospodarczy i personalny w biznesie

Wywiad gospodarczy, czyli pozyskiwanie informacji przez wywiadownie gospodarcze lub biura detektywistyczne na temat gospodarki przedsiębiorstw lub państw, przyjęło się niesłusznie określać mianem szpiegostwa gospodarczego lub tajnymi działaniami służb państwowych. W poniższym artykule wyjaśniamy, czym w rzeczywistości jest wywiad gospodarczy i personalny prowadzony przez agencje detektywistyczne oraz czemu służy w biznesie.

Wywiad gospodarczy i usługi detektywistyczne

Kiedy Twoja firma rozpoczyna współpracę z innym podmiotem gospodarczym lub zamierza wykupić jakieś przedsiębiorstwo, potrzebuje jak najwięcej rzetelnych informacji na temat funkcjonowania danej jednostki. Zainwestowanie zasobów firmy zawsze wiąże się z ryzykiem biznesowym (mniejszym lub większym, ale zawsze), jednak można je ograniczyć. Wywiad gospodarczy przeprowadzony przez profesjonalną agencję detektywistyczną pomoże Tobie (jeśli prowadzisz jednoosobową działalność) lub zarządowi Twojej firmy podjąć słuszne decyzje w wyborze kontrahentów i partnerów biznesowych.

Wywiad handlowy i poznawanie przedsiębiorstwa

Agencje podejmujące się obserwacji wskazanego przedsiębiorstwa lub sprawdzające kontrahentów, do przygotowania analizy podmiotu gospodarczego wykorzystują najczęściej wywiad handlowy lub komercyjny, tzw. commercial intelligence. Polega on na legalnym i oficjalnym zbieraniu informacji na temat podmiotów gospodarczych, ich działalności i funkcjonowania. Dzięki takiemu wywiadowi agencje dowiadują się o konkurencji i kondycji handlowej przedsiębiorstwa. Zapoznają się też z sytuacją prawną i wszystkimi prawnymi powiązaniami, które wpływają na funkcjonowanie monitorowanego podmiotu gospodarczego.

Informacje zdobywane przez agencje

Biura detektywistyczne zdobywają informacje dla Twojej firmy, których poszukiwanie na własną rękę zajęłoby Ci dużo cennego czasu. Profesjonalna agencja przygotuje dla Ciebie raport na temat potencjalnych kontrahentów lub podmiotu gospodarczego i potwierdzi, czy:

  • dane przedsiębiorstwo/kontrahent posługuje się prawdziwymi danymi rejestrowymi
  •  firma prowadzi zarejestrowaną działalność gospodarczą
  • wobec podmiotu nie jest (lub jest) prowadzone postępowanie likwidacyjne
  • firma jest wiarygodna na rynku i czy współpracuje z innymi podmiotami
  • firma posiada nieruchomości i ruchomości (i jakie)

Oprócz tego dowiesz się o dotychczasowym przebiegu działalności przedsiębiorstwa, powiązaniach biznesowych i politycznych potencjalnych kontrahentów oraz zagrożeń, które mogą wyniknąć ze współpracy z nimi.

Sprawdzeni kontrahenci – pewność transakcji

Wywiad w biznesie służy bezpieczeństwu Twojej firmy i minimalizuje ryzyko utraty środków finansowych. Sprawdzenie partnerów biznesowych przed podjęciem z nimi współpracy ma też charakter prewencyjny. Jeśli przedsiębiorstwo, z którym rozpoczynasz współpracę, dysponuje wysokim kapitałem i posiada odpowiednie zabezpieczenie swoich środków, ewentualna windykacja i ściąganie należności będzie w przyszłości ułatwione.

Przewaga konkurencyjna i możliwość rozwoju firmy

Na potrzeby Twojej firmy detektyw biznesowy może przeprowadzić również wywiad konkurencyjny (ang. competitive intelligence), w którym skoncentruje się na pozyskaniu informacji o Twojej konkurencji, sposobach jej funkcjonowania, jej produktach oraz klientach. Dzięki odpowiednio przeprowadzonemu wywiadowi dowiesz się, jakie produkty Twojej konkurencji najlepiej się sprzedają oraz jakie grupy klientów z nich korzystają. Wybór dobrej i rzetelnej agencji w przypadku wywiadu konkurencyjnego jest tym ważniejszy, że łatwo przekroczyć granicę pomiędzy legalnymi i etycznymi działaniami i zostać posądzonym o szpiegostwo gospodarcze.

Wywiad personalny dla biznesu

Zatrudniając pracownika, zwłaszcza na wysokie stanowisko, chcesz mieć pewność, że będzie to ktoś, komu będziesz mógł zaufać. Musi być to też osoba, której bez obaw powierzysz zarządzanie swoją firmą. Nawet jeśli zatrudniasz pracowników niższego szczebla, zależy Ci, żeby byli osobami godnymi zaufania i pracowali na rzecz Twojego biznesu, a nie przeciwko niemu. Na funkcjonowanie każdej firmy ogromny wpływ mają ludzie, którzy w niej pracują, a cały zespół powinien jak najlepiej się uzupełniać. Dlatego zanim zdecydujesz się na zatrudnienie konkretnego pracownika, zleć wywiad personalny. Agencja zweryfikuje kandydata na dane stanowisko, sprawdzając prawdziwość jego CV oraz przeszłość zawodową. Jeśli zajdzie taka potrzeba, przeprowadzi również wywiad środowiskowy, rozpocznie obserwację potencjalnego pracownika i wykryje ewentualne oszustwa i nieprawidłowości.

Dyskretne monitorowanie pracowników

Profesjonalny detektyw rozwieje też Twoje wątpliwości, co do uczciwości obecnych pracowników firmy. Jeśli podejrzewasz, że zatrudnione przez Ciebie osoby działają nielojalnie, wykradają dane z firmy i przekazują je konkurencji, wyspecjalizowany agent dyskretnie sprawdzi, czy Twoje obawy są uzasadnione. Pracownicy nie stracą do Ciebie zaufania, bo „inwigilacja” ich zachowania i działań odbędzie się w tajemnicy.

Dzięki wywiadowi gospodarczemu Twoja firma nawiąże współpracę ze sprawdzonymi przedsiębiorstwami i rzetelnymi kontrahentami. Wywiad personalny pozwoli Ci na zatrudnienie pracowników, którzy przyczynią się do rozwoju Twojego biznesu.

M C
M C
Recommended Posts

Skomentuj ten wpis

Skontaktuj się z nami!