Majątek niewypłacalnego dłużnika

Na skutej różnych działań biznesowych trafiłeś na niewypłacalnego dłużnika? Do tego jeszcze postępowanie egzekucyjne zostało umorzone? To nie musi być koniec walki o odzyskanie swoich pieniędzy. Może się zdarzyć, że działania komornika spełzną na niczym. W tej sytuacji rozwiązaniem jest skontrolowanie jego pracy przez zewnętrzną firmę. Można też zwrócić się do jednej z agencji detektywistycznych w Warszawie o pomoc w celu ustalenia, czy dłużnik rzeczywiście nie posiada żadnego majątku. Wspieranie działań komornika przez prywatnego detektywa w efekcie przynieść może ustalenie stanu faktycznego majątku dłużnika w postaci różnych nieruchomości, oprogramowania i innych rzeczy, które przynoszą jakikolwiek zysk. Poznając wielkość majątku niewypłacalnego dłużnika, wierzyciel może dalej zlecać komornikowi czynności, które w efekcie mają przynieść odzyskanie długu.

strategia-windykacyjna

Wierzyciel może również poznać majątek trasata poprzez złożenie do sądu wniosku o wyjawienie majątku. W takiej sytuacji musi on podać wszystkie elementy stanowiące jego własność majątkową. Co zrobić w sytuacji, gdy z kolei dłużnik nadal prowadzi dochodową działalność, a nie spłaca zadłużenia? Wówczas można zgłosić go do rejestru dłużników i złożyć wniosek w sprawie zakazu prowadzenia przez trasata działalności gospodarczej.

Po więcej szczegółów oraz sposobów na ujawnienie majątku dłużnika zapraszamy do naszego biura detektywistycznego w Warszawie – osobiście lub przez kontakt telefoniczny bądź online.

Skontaktuj się z nami!