Czy można wspomóc działania komornika? Poszukiwanie majątku dłużnika w praktyce

Komornik ściągając dług wykonuje wobec dłużnika tylko takie czynności, jakie wierzyciel określił we wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Jeśli komornik uzna, że odzyskanie długu jest bezskuteczne (dłużnik nie ma z czego zapłacić długu), umarza postępowanie egzekucyjne. Jak wspomóc działania komornicze, żeby znaleźć majątek dłużnika i odzyskać swoją wierzytelność.

Jak wygląda egzekucja komornicza

Po wydaniu przez sąd wyroku z tytułem egzekucyjnym opatrzonym klauzulą wykonalności, wierzyciel składa wniosek do komornika o rozpoczęcie postępowania egzekucyjnego. We wniosku wierzyciel określa, jak komornik ma egzekwować dług (z jakich składników majątkowych dłużnika). Komornik odgrywa rolę organu wykonawczego i stosuje się do poleceń wierzyciela. Egzekucja rozpoczyna się wtedy, kiedy komornik zajmie określone przez wierzyciela prawo majątkowe dłużnika i poinformuje o tym dłużnika i wierzyciela.

Jak przebiega postępowanie egzekucyjne

Egzekucję komorniczą przeprowadza się na różne sposoby. Wierzyciel decyduje, z jakich składników majątku odzyska dług. Jednak egzekucja powinna być jak najmniej uciążliwa dla dłużnika. Po otrzymaniu wniosku od wierzyciela komornik rozpoczyna swoją pracę.

  1. Przy pierwszej czynności egzekucyjnej komornik doręcza dłużnikowi zawiadomienie o wszczęciu egzekucji i wymienia sposób egzekucji (np. egzekucja z nieruchomości, ruchomości, wynagrodzenia za pracę)
  2. Jeśli dłużnik nie ma majątku, z którego komornik może ściągnąć wierzytelność, wzywa go do złożenia oficjalnych wyjaśnień
  3. Komornik może na zlecenie wierzyciela poszukać majątku dłużnika. Zlecenie poszukiwania majątku jest dodatkowo płatne
  4. Komornik ogłasza przetargi komornicze (jeśli licytowana jest nieruchomość lub ruchomości – maszyny, samochody firmowe, inne sprzęty)
  5. Jeśli długu nie można wyegzekwować, komornik umarza postępowanie egzekucyjne

Jak komornik ustala majątek dłużnika

Poszukiwanie majątku dłużnika nie należy do obowiązków komornika w trakcie postępowania egzekucyjnego. Wierzyciel, który podejrzewa, że jego dłużnik ukrywa majątek, zleca komornikowi za wynagrodzeniem ustalenie tego majątku. Komornik rozpoczyna poszukiwanie majątku dłużnika jednak dopiero po nadaniu wyrokowi klauzuli wykonalności. Sprawdza dłużnika w rejestrach dłużników, w urzędzie skarbowym, w bazie KRS i Krajowym Rejestrze Działalności. Wiedzę o majątku dłużnika pozyskuje z oficjalnych źródeł nie wykonując jednak pracy detektywistycznej. Kiedy komornik rozpoczyna poszukiwanie majątku dłużnika, może się okazać, że dłużnik pozbył się już swoich pieniędzy, przekazał je rodzinie lub przelał środki na konto nowo utworzonej spółki.

Dlaczego przy poszukiwaniu majątku dłużnika przydaje się wsparcie detektywa

Kiedy trafiasz na klienta lub kontrahenta opóźniającego się ze spłatą zobowiązań i rozpoczniesz przeciwko niemu windykację, zatrudnij detektywa. Jeszcze zanim sąd wyda ostateczny wyrok o egzekucji, będziesz wiedzieć, jakim majątkiem dysponuje dłużnik i z jakich składników majątku przeprowadzić egzekucję. Informacje od detektywa pomogą w pracy komornikowi i tym samym przyspieszą postępowanie.

Jak wierzyciel może znaleźć majątek dłużnika

Wierzyciel może złożyć do sądu wniosek o wyjawienie majątku. Dłużnik będzie zmuszony przyznać się w sądzie, jakim rzeczywistym majątkiem dysponuje. Choć dłużnik zeznaje pod przysięga, zdarza się, że składa fałszywe zeznania. W takiej sytuacji przydaje się pomoc agencji detektywistycznej, która wykorzystując specjalistyczne metody, pozyskuje informacje o majątku dłużnika.

Jeśli należności dłużnika opiewają na duże kwoty, a windykacja należności nie przynosi skutku, zatrudnij detektywa. Dopiero kiedy detektyw ustali realny majątek dłużnika, złóż wniosek do sądu o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

 

M C
M C
Recommended Posts

Skomentuj ten wpis

Skontaktuj się z nami!

podwojne-zycie-partnerastrategia-windykacyjna