Co z majątkiem po rozwodzie. Ekspert radzi, jak nie stracić na podziale majątku

Z chwilą wydania przez sąd wyroku o rozwodzie między byłymi już małżonkami przestaje istnieć wspólność majątkowa powstała podczas zawierania małżeństwa (jeśli przed ślubem małżonkowie nie podpisali intercyzy). Wspólny majątek trzeba podzielić podczas procesu rozwodowego i zdecydować, kto dostanie mieszanie albo komu w udziale przypadnie samochód.

Według kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z chwilą zawarcia związku małżeńskiego automatycznie powstaje między małżonkami wspólność majątkowa obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w trakcie jej trwania. Przed zawarciem ślubu małżonkowie mogą też przyjąć ustrój rozdzielności majątkowej (podpisanie intercyzy). Dzięki temu podczas rozwodu, małżonkowie nie będą decydować o podziale majątku.

Wspólny majątek małżonków

Przedmioty majątkowe nabyte podczas trwania wspólności majątkowej to:

  • wynagrodzenie i dochody każdego z małżonków (wynagrodzenie za pracę i dochody z działalności)
  • środki zgromadzone na rachunku bankowym i emerytalnym
  • dochody z czynszu , dzierżawy, odsetek za wierzytelność, itp.

Do wspólności majątkowej nie zalicza się przedmiotów majątkowych, które dana osoba nabyła przed zawarciem związku małżeńskiego.

Sprawiedliwy podział majątku po rozwodzie

Małżonkowie mogą zdecydować, że wspólny majątek podzielą na podstawie zgodnej umowy przez nich zawartej. Dokument w formie notarialnej przedstawia się przed sądem, a małżonkowie sami decydują, jak podzielić majątek. Taki podział majątku w związku z rozwodem jest najszybszy oraz najmniej skomplikowany.

Podział majątku po równo

Jeśli zawarłeś z małżonkiem umowę i zgadzacie się co do podziału majątku, każdy z was otrzyma to, na co się umówicie. Kiedy jednak jedna z osób zostawi sobie mieszkanie i samochód, a druga weźmie tylko oszczędności, ten z małżonków, który wziął więcej, będzie musiał spłacić drugą osobę. Żeby równo podzielić majątek, można sprzedać wspólne dobra i podzielić pieniądze.

Więcej dla jednego z małżonków

Majątek wspólny co do zasady dzieli się po równo. Jeśli jednak jeden z małżonków dopuszcza się zaniedbania i w małym stopniu przyczynia się do utrzymania rodziny, sąd może zdecydować o przyznaniu większej części majątku jednemu z małżonków.

Przedmioty majątkowe należące tylko do Ciebie

Jeśli nie możesz dogadać się ze swoim małżonkiem i ustalić, które przedmioty po rozwodzie będą należały do Ciebie, a które do Twojego partnera, o ich przekazaniu jednemu z małżonków zdecyduje sąd. Na pewno posiadasz jednak przedmioty majątkowe, które należą tylko do Ciebie. Warto, żebyś wiedział, czym nie musisz się dzielić po rozwodzie.

1. Rzeczy zakupione przed ślubem

Jeśli przed ślubem kupiłeś mieszkanie, po rozwodzie pozostaje Twoją własnością. Sąd nie będzie o nim decydował ani go dzielił. Taka sama sytuacja dotyczy samochodu czy sprzętu domowego nabytego przed zawarciem małżeństwa.

2. Spadek i darowizna

Nawet jeśli spadek czy darowiznę otrzymałeś już w trakcie trwania małżeństwa, w całości należy tylko do Ciebie. Dotyczy to również wszystkich rzeczy, które nabyłeś za pieniądze ze spadku. Jeśli dostałeś w spadku ziemię i ją sprzedałeś, a następnie za pieniądze ze sprzedaży kupiłeś samochód, pojazd należy tylko do Ciebie. I w tym przypadku sąd również nie decyduje o podziale majątku.

3. Rzeczy i prawa osobiste

Podczas rozwodu sąd nie dzieli też Twoich rzeczy osobistych służących Ci do zaspokajania podstawowych potrzeb. Nikt nie może zabrać Ci ubrań czy np. telefonu komórkowego, który również należy tylko do Ciebie. Twoim majątkiem są także prawa autorskie, nagrody i niezbywalne prawa.

Separacja i podział majątku

Podział majątku przy separacji wygląda tak samo jak w przypadku rozwodu. Wspólne dobra dzielone są co do zasady po równo, a przedmioty nabyte przed ślubem pozostają własnością małżonka, który je nabył.

Intercyza ułatwia rozwód

Podpisanie przed zawarciem małżeństwa intercyzy i przyjęcie ustroju rozdzielności majątkowej bardzo ułatwia proces rozwodowy. Umowa podpisana jeszcze przed ślubem reguluje, co należy do każdego z małżonków, dlatego podczas rozwodu sąd nie decyduje już o rozdzielaniu dóbr między partnerów.

Podział majątku najlepiej przeprowadzić polubownie i samemu zdecydować, co będzie należało do każdego z Was po rozwodzie. Jeśli jednak partner nie zgadza się na takie rozwiązanie, dbaj o swoje interesy i nie pozwól zabrać mu majątku, który należy tylko do Ciebie.

 

M C
M C
Recommended Posts

Skomentuj ten wpis

Skontaktuj się z nami!

jak_udowodnić_wine_rozwodwybor_detektywa